मजबुत स्थानीय सरकारका लागि सक्षम जनप्रतिनिधि
रमाकान्त शर्मा