भारतीय प्रहरीको गोलीले नेपाली मारिँदा साझा बसमा आगो किन?
कृष्णप्रसाद शर्मा