ठूला सञ्चारमाध्यमको मनोमानी, सरकारको लाचारीपन
मनीषा अवस्थी