महानगरमा सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गर्छु – पोखरा प्रमुख जिसी