रुकमाङ्गदले भने, मैले माओवादीलाई सैनिक मञ्चमा छिर्न नदिएकै हुँ