मेडिकल शिक्षामा माओवादीले लुकाएको स्वार्थ
डा. जीवन क्षेत्री