पुनर्निर्माणको लागि काठ आपूर्ति गर्न सामुदायिक वन नै काफी यसरि गर्न सकिन्छ काठको सहज आपूर्ति:
- नवराज चापागाईँ