प्रधानमन्त्रीजी, पढ्नुहोस् मेडिकल कलेजहरूको हालत! ५० लाख लिएर एउटा कोठामा १५० विद्यार्थी पढाउने मेडिकल कलेजले कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्छन्?
अमित ढकाल