सात प्रदेशमा सात एआइजी खटाउने तयारी क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज हुने